Lynx Music

Lynx Music Progressive & Art Rock Since 1998

Amarok

Vinyl

Hope 2LP Vinyl

0000 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 0 RATINGS
Hope 2LP Vinyl

Data

Format Vinyl
Type Dystrybucja
Added on Sunday, 07 April 2024
Number of discs 0

Review

AMAROK  Hope 2LP Vinyl

Cztery kolory do wyboru.

Muzyczny projekt Michała Wojtasa pod szyldem Amarok istnieje w polskiej przestrzeni muzycznej niestrudzenie od 1999 roku, przybierając w ciągu dwudziestu pięciu lat różne formy. Na pierwszych dokonaniach wyraźnie słyszalne były silne inspiracje twórczością Mike’a Oldfielda (nazwę zespołu zaczerpnięto zresztą od tytułu jednego z jego albumów) oraz Pink Floyd; później brzmienie zaczęło ewoluować w kierunku materii bardziej ambientowej z elementami folkowymi - i to w tym okresie jął kształtować się właściwy, unikalny charakter zespołu. 2024 rok przynosi kolejne wydawnictwo określone tytułem Hope, na które fani czekali trzy lata. Zawierające dziesięć ambitnych, trzymających wypracowany przez dwie dekady wysoki poziom kompozycji, po przesłuchaniu których zwolennicy takiej sztuki nie doznają rozczarowania.

 

Michał Wojtas's musical project under the name Amarok has existed in the Polish musical space tirelessly since 1999, 

taking on various forms over the course of twenty-five years. During their first achievements, strong inspirations with the works of Mike Oldfield 

and Pink Floyd were clearly audible; later, the sound began to evolve towards more ambient matter with folk elements - and it was in this period that the proper, 

unique character of the band began to take shape. 2024 brings another release titled Hope, which fans have been waiting three years for. 

 

It contains ten ambitious, high-level compositions, developed over two decades and for sure it will not disappoint fans of such art.

Hits 433
Hero  vinyl LP  black « Hero vinyl LP black Amarok Vinyl Chronology
Powered by Music Collection for Joomla!
Back to top
Akceptuje pliki Cookies na tej stronie. Polityka prywatności.